Do każdego pierwszego zamówienia dodajemy prezent.

reklamacja oraz formularz reklamacji

Drodzy Państwo,

po dokonaniu zakupu, w przypadku gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami macie Państwo prawo zgłosić reklamację. Kierując się najwyższymi standardami obsługi klientów, udostępniamy Państwu poniższy formularz, który może zostać przez Państwa wykorzystany przy składaniu reklamacji.

Sprzedawca, każdorazowo w terminie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Państwa.

W takim przypadku prosimy przesłać do nas poprawnie wypełniony niniejszy formularz reklamacji.

Jak zgłosić reklamację?

Po wypełnieniu i podpisaniu niniejszego formularza reklamacji prosimy o przesłanie drogą
pocztową na adres: Bartosz Zuzela Holist, ul. Leśna 2a/4 32-080 Zabierzów lub wysłać formularz pocztą

elektroniczną na adres: [email protected]

Reklamację rozpatrzymy maksymalnie w terminie 14 dni od dnia przesłania reklamacji, ale zwykle robimy to w ciągu maskymalnie kilku dni. Do niniejszego formularza mogą Państwo dołączyć dokumentację fotograficzną wadliwego towaru.

Każde postępowanie reklamacyjne odbywa się zgodnie z regulaminem sklepu dostępnym na stronie www.holist.health/reklamacje na zasadach oraz zgodnie z terminami podanymi w regulaminie.

 KLIKNIJ, ŻEBY POBRAĆ FORMULARZ ZWROTU