Do każdego pierwszego zamówienia dodajemy prezent.

Polityka prywatności

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności i cookies (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje o przetwarzaniu danych gromadzonych podczas korzystania ze sklepu internetowego www.holist.health (dalej jako „Sklep internetowy” lub “Sklep”).

Podczas korzystania ze Sklepu internetowego pobierane są różne dane osobowe. Danymi osobowymi są wszystkie te dane, na podstawie których można zidentyfikować Państwa osobę. W niniejszej Polityce Prywatności będziemy dla ułatwienia definiować Państwa jako “Kupujących” lub “Użytkowników”. Polityka Prywatności wyjaśnia jakie dane zbiera Administrator, do czego i w jakim celu je wykorzystuje oraz w jaki sposób się to odbywa.

2. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest:Bartosz Zuzela, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Zuzela Holist, pod adresem ul. Leśna, nr 2a, lok. 4, 32-080 Zabierzów, nr NIP: 7372148642, REGON: 123041720. ; zwanym dalej „Administratorem”

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez:

 1. adres korespondencyjny – ul. Leśna, nr 2a, lok. 4, 32-080 Zabierzów,

 2. adres poczty elektronicznej: [email protected]

3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Kupującego w Sklepie internetowym są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi przez czas przetwarzania danych.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

4. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronie Sklepu Internetowego jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu internetowego, dalej „Kupujący” (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora w celach:

 • wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty (np. reklamowej) na prośbę Użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie)

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana osobom korzystającym treści gromadzonych w Sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy),

 • analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności osób korzystających ze Sklepu internetowego, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego i świadczonych usług),

 • technicznych, administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania systemami informatycznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora),

 • rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa;

 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie swoich praw),

 • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane poniżej w punkcie MARKETING.

 • UTWORZENIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM

  Kupujący, którzy rejestrują się w Sklepie internetowym proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych wskazanych jako obowiązkowe jest wymagane, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia i obsługi konta. Kupujący w celu usprawnienia kontaktu i obsługi może podać także dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dodatkowe dane można w każdym czasie usunąć, a ich podanie jest dobrowolne.

  Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • świadczenia usług związanych z obsługą i prowadzeniem konta w Sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy),

 • analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności kupujących i sposobu korzystania z konta w celu poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego),

 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie swoich praw),

 • marketingowych Administratora – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane poniżej w punkcie MARKETING.

 • ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

  Złożenie zamówienia przez Kupującego wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych, za wyjątkiem oznaczonych jako opcjonalne, jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem wysyłki i realizacji zamówienia. Podanie danych opcjonalnych jest dobrowolne.

  Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • realizacji złożonego zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy ),

 • realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),

 • analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności kupujących i sposobu korzystania z konta w celu poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego),

 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie swoich praw).

 • KONTAKT ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA

  Skorzystanie z elektronicznego formularza kontaktowego w Sklepie internetowym wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na przesłaną treść wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przesłania i obsługi wiadomości, za wyjątkiem danych nieoznaczonych lub oznaczonych jako opcjonalne, których podanie jest dobrowolne.

  Brak podania wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości wysłania wiadomości i jej dalszej obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

  Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego wiadomości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą),

 • kontaktu zmierzającego do zawarcia umowy bądź w związku z zawartą umową (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy),

 • właściwej obsługi klientów, w tym udzielania odpowiedzi na kierowane do Administratora pytania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora)

 • MARKETING

Administrator przetwarza Dane osobowe Kupujących w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Kupującemu informacji marketingowych nie dostosowywanych do jego preferencji, tzw. reklama kontekstowa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora),

 • wyświetlaniu Kupującemu informacji marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, tzw. reklama behawioralna (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Kupujący nie będzie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych),

 • wysyłaniu wiadomości e-mail Użytkownikowi przez Administratora w imieniu własnym lub na zlecenie partnerów biznesowych Administratora o ofertach lub informacjach, które mogą zawierać informacje handlowe w ramach newslettera (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo Telekomunikacyjne (zgoda),

 • innych działań związanych z marketingiem bezpośrednim swoich usług i produktów m.in. w drodze przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telemarketingu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora).

 • korzystaniu z narzędzia Pixel firmy Meta w celu kierowania względem Użytkownika spersonalizowanych reklam pod kątem jego zachowań w witrynie Sklepu internetowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownika) w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub/i ustawą Prawo telekomunikacyjne – zgoda.

 • przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników korzystających z profili Administratora w mediach społecznościowych, w szczególności profili w platformie Facebook oraz Instagram, w tym grupy w serwisie Facebook, dane osobowe będą przetwarzane w celu administrowania profilami, komunikowania się z Użytkownikami, w tym wchodzenia w interakcje, odpowiedzi na zadawane pytania, informowania o: oferowanych produktach, wydarzeniach, promocjach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownika wyrażona poprzez dobrowolne polubienie, zaobserwowanie lub zasubskrybowanie profilu Administratora w mediach społecznościowych, wchodzenie w interakcje, komentowanie postów, a także dobrowolne przystąpienie Użytkownika do grupy), użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę przestając obserwować lub blokując profile lub grupy Administratora w mediach społecznościowych

 • PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

  Administrator może przetwarzać dane osobowe Kupujących odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych, w szczególności: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Google+. Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu promowania działalności Administratora i informowania o jego działaniach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na promowaniu własnej działalności).

  Administrator w ramach swojej działalności może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w ramach remarketingu na portalu społecznościowym Facebook. Proces ten polega na:

 1. promocji usług/produktów Administratora kierowanych do Użytkowników zapisanych na newsletter lub którzy wyrazili innego rodzaju zgodę na kontakt handlowy, w ten sposób, że podane adresy e-mail Użytkowników zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i Instagram) tzw. menadżerareklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Administratora lub partnerów Administratora, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że Użytkownicy są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto).

 2. promocji usług/produktów kierowanych do innych osób, niż Użytkownicy zapisani na newsletter lub którzy wyrazili innego rodzaju zgodę na kontakt handlowy, w ten sposób, że podane adresy e-mail Użytkowników zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i Instagram) tzw. menadżera reklam, a następnie na ich podstawie Meta tworzy grupę użytkowników podobnych, do których kierowana jest reklama utworzona przez Administratora lub partnerów Administratora, poprzez konto reklamowe Administratora, pod warunkiem, że ww. osoby są jednocześnie użytkownikami platformy Facebook (posiadają tam założone konto).

Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. W przypadku realizacji kolejnej kampanii reklamowej wgrywana jest do narzędzia zaktualizowana baza subskrybentów). Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności portalu Facebook, a w szczególności pod poniższymi linkami: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience# oraz https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing, a Administrator zaleca zapoznanie się z tymi zasadami przez każdego Użytkownika i subskrybenta.

• PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)
W trakcie korzystania ze Sklepu internetowego mogą być używane pliki cookies i inne mechanizmy

śledzenia.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podczas pierwszej wizyty Użytkownika w Sklepie Internetowym wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies lub zgodę na wykorzystywanie wybranych plików cookies. Klikając w przycisk „Wyrażam zgodę”, „Zgoda”, „Zgadzam się” lub równoważny Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików cookies lub wybranych plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik ma możliwość późniejszego wyłączenia plików cookies, mimo wyrażonej zgody, zgodnie z ustawieniami wykorzystywanej przez niego przeglądarki. Użytkownik może nie wyrazić zgody na stosowanie plików cookies– klikając w przycisk „Nie wyrażam zgody”, „Nie zgadzam się” lub równoważny. W takiej sytuacji wykorzystywane będą wyłącznie pliki cookies własne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego.

Każdy Użytkownik ma możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies, na zasadach opisanych w punkcie „zarządzanie ustawieniami cookies” poniżej. Administrator zastrzega, że może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Użytkownik może również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. W tym przypadku pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następującym celu:

 • rozpoznania urządzenia używanego przez Kupującego na potrzeby odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzystają ze Sklepu internetowego, co umożliwia ulepszenie jego zawartości,

 • utrzymania sesji Kupującego w Sklepie internetowym, dzięki czemu Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać danych,

 • dostosowania zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Kupujący, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego,

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji.

  Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony: Google Analitycs

  Informacje zbierane automatycznie w czasie wizyty Kupującego w Sklepie internetowym analizowane są przy użyciu narzędzia Google Analitycs 4 dostarczanego przez Google LLC w celu tworzenia statystyk oraz ich analizy służącej optymalizacji Sklepu Internetowego. Informacje gromadzone są w sposób automatyczny, ich generowaniee następuje przez pliki cookies (ciasteczka) na temat korzystania ze Sklepu internetowego (łącznie z zanonimizowanym adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Administrator informuje, że aktywował funkcję anonimizacji adresów IP. Polega ona na skracaniu adresów IP przed przekazaniem ich dalej, przy czymw wyjątkowych przypadkach może on zostać dopiero skrócony na serwerach Google w USA, przy czym należy podkreślić, że adres IP co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Użytkownika w serwisie Google, przypisanymi do konta Użytkownika. W ramach korzystania z Google Analytics, Administrator nie gromadzi żadnych danych pozwalających Administratorowi na identyfikację Użytkownika. Dane, do których Administrator uzyskuje dostęp to min.: informacje o przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik, o systemie operacyjnym wgranym na jego urządzenie, korzystaniu z podstron w sklepie internetowym oraz dane dotyczące czasu spędzonego w Sklepie Internetowym, w tym na podstronach w Sklepie Internetowym, a także informacje dotyczące źródła, z którego Użytkownik wszedł na stronę internetową, w której funkcjonuje Sklep Internetowy. Administrator w ramach używania Google Analytics korzysta również z narzędzi reklamowych, takich jak: remarketing, raporty demograficzne oraz dot. zainteresowań, raportowanie o reklamach, user-ID. Informacje, do których Administrator może uzyskać dostęp to min. przedział wieku Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego, płeć, przybliżona lokalizacja (miejscowość bez podawania konkretnych danychgeolokalizacyjnych), zainteresowania Użytkownika określone przez Google na podstawie aktywności w internecie Użytkownika. Administrator w kodzie strony Sklepu Internetowego dokonał implementacji kodu śledzącego Google Analytics. Użytkownik może w każdej chwili zablokować kod

śledzący, o którym mowa w zdaniu powyżej poprzez instalację dedykowanej wtyczki Google dostępnej pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Dostępna dla przeglądarek Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari i Microsoft Edge). Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Facebook Pixel

Sklep internetowy korzysta z narzędzia marketingowego Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc. W celu kierowania spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook w stosunku do Użytkownika, Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel, które w sposób zautomatyzowany gromadzi informacje o zachowaniu Klienta w Sklepie internetowym i na tej podstawie wyświetla reklamy w serwisie Facebook. Informacje zbierane w ramach ww. narzędzia nie pozwalają Administratorowi na identyfikację użytkownika, jednak mogą być one wykorzystywane bezpośrednio przez Facebooka w postaci łączenia ich z innymi informacjami zebranymi przez Facebooka i wykorzystywane do celów marketingowych. Każdy użytkownik może z poziomu ustawień plików cookies dostępnych w Sklepie Internetowym wyrazić zgodę, bądź nie wyrazić zgody na używanie w jego przypadku Pixeli Facebooka. Informacje zbierane w ten sposób będą przekazywane i przechowywane przez Facebook Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności serwisu Facebook (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych przez serwis Facebook) znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Google Ads

Sklep internetowy posiada podpięte kody usług Google Ads, które używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google. Ww. narzędzie reklamowe umożliwia Administratorowi promowanie Sklepu Internetowego w wynikach wyszukiwania oraz na stronach internetowych należących do podmiotów trzecich. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe wyświetlane są reklamy na postawie zainteresowań poprzednich wizyt Użytkownika w oparciu o odwiedzane wcześniej strony internetowe. Dalsze przetwarzanie danych w tym celu następuje, jeśli Użytkownik wyraził zgodę Google na wykorzystywanie informacji z indywidualnego konta Google w celu personalizacji reklam. W ww. sytuacji, jeśli Użytkownik jest zalogowany podczas korzystania ze Sklepu Internetowego w serwisie Google, Google wykorzystuje dane Użytkownika w połączeniu z danymi pochodzącymi z Google Analytics w celu stworzenia grup docelowych używanych do remarketingu na różnych urządzeniach. W każdej chwili istnieje możliwość dezaktywowania wyświetlania reklam w ten sposób oraz plików cookies wykorzystywanych do remarketingu za pomocą Menedżera preferencji reklam https://adssettings.google.com/authenticated. Ponadto Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików cookies na potrzeby marketingu z poziomu Sklepu Internetowego.

Więcej informacji na temat Google Ads można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://support.google.com/adspolicy/answer/54817?hl=pl

Zarządzanie ustawieniami cookies

Kupujący może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby cookies nie były zachowywane na urządzeniu Kupującego, oraz by Kupujący był każdorazowo pytany o zgodę przed aktywacją cookies. W każdej chwili Kupujący może także usunąć cookies, które zostały ponownie aktywowane.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

lub korzystając z funkcji “Pomoc” w przeglądarce wykorzystywanej przez Kupującego.

Administrator zastrzega, że dezaktywacja Cookies może prowadzić do ograniczeń funkcjonalności na Sklepie internetowym Administratora.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od Administratora wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych..

Czas przetwarzania danych może zostać wydłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub podlegają anonimizacji.

Dane Kupujących i będą przechowywane przez następujący okres:

 • przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i Kupujących,

 • dane osobowe uzyskane przez Administratora na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń

 • przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do

  danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń

 • do czasu cofnięcia zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania

cookies i administrowania Stronami Administratora, chyba, że dalsze ich przechowywanie

uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,

 • w przypadku osób, które wypisały się z newslettera do momentu zrezygnowania z subskrypcji

  newslettera, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia

  roszczeń,

 • dane dotyczące prowadzenia konta Kupującego – przez okres jego utrzymywania w Sklepie

  internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Kupującego żądania jego usunięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,

 • dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń.

6. ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów teleinformatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych).

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w szczególności niżej wymienionym podmiotom takim jak:

 • Shopify International Ltd z siedzibą w Irlandii 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, Dublin, D04 Xn32, Ireland – w celu bieżącej obsługi systemu zarządzającego Sklepem Internetowym administratora, w tym automatyzacji zamówień oraz zapewnienia płynnego działania strony internetowej oraz zautomatyzowanej wysyłki newslettera, Narzędzie służy dodatkowo do generowania raportów dotyczących szybkości działania sklepu internetowego, rodzaju transakcji przeprowadzanych przez Użytkowników, a także w celu optymalizowania kampanii reklamowych

 • Google Inc z siedzibą pod adresem: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone – w celu wykorzystania funkcji usługi analityki sieciowej dostarczonej przez Google

 • Meta Platforms Ireland Ltd. zZ siedzibą w Irlandii oraz Meta Platforms, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w celu wykorzystywania przez Administratora narzędzi reklamowych Meta Platforms (Facebook i Instagram) w ramach korzystania z narzędzi grupy niestandardowych odbiorców, a także w przypadku dokonywania pomiaru skuteczności i zasięgu kampanii reklamowych i zwrotnego przesyłania statystyk dotyczących osób, które wyświetliły reklamy i podjęły wobec nich działania.

  Odbiorcami wybranych danych osobowych mogą zostać także organy bądź osoby trzecie, które będą posiadały podstawą prawną ich uzyskania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  WSPÓŁADMINISTROWANIE

  W związku z wykorzystywaniem procesu targetowania użytkowników mediów społecznościowych w celu określenia docelowej grupy klientów, która w największym stopniu będzie zainteresowana reklamowanym produktem może dochodzić do sytuacji, w których podmiot targetujący wraz z

dostawcą mediów społecznościowych tj. Meta Platforms Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii oraz Meta Platforms, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych będą współadministratorami danych osobowych.

Współadministrowanie będzie miało miejsce zwłaszcza w sytuacji:

Targetowania podstawowego obejmującego grupę użytkowników docelowych dookreślonych na podstawie dostępnych kryteriów targetowania związanych z tymi użytkownikami w celu dotarcia do grupy odbiorców, którzy prawdopodobnie będą zainteresowani reklamą i dostarczenia im bardziej odpowiednich treści reklamowych – w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych wynikających z wyboru odpowiednich kryteriów targetowania i wyświetlania reklamy grupie docelowej oraz przetwarzania danych osobowych przez dostawcę mediów społecznościowych w celu informowania podmiotu targetującego o wynikach kampanii targetowania;

Targetowania za pomocą pixeli – w odniesieniu do gromadzenia danych osobowych i przekazywania ich za pomocą pikseli, jak również w odniesieniu do dopasowania i późniejszego wyświetlania reklamy użytkownikowi mediów społecznościowych oraz w odniesieniu do wszelkiego udzielania informacji związanych z kampanią targetowania.

7. ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN

Sklep internetowy może zawierać łącza do innych witryn pozostających poza kontrolą Administratora i nieobjętych niniejszą Polityką. Jeśli Kupujący uzyskuje dostęp do takich witryn za pomocą dostarczonych łączy, operatorzy tych witryn mogą gromadzić informacje wykorzystywane później zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od niniejszej Polityki. Takie witryny zewnętrze dysponują własnymi politykami prywatności, zaś Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z takimi politykami.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Przy prowadzeniu sklepu internetowego Administrator korzysta z narzędzi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, będące międzynarodowymi przedsiębiorstwami technologicznymi, a niektóre z nich mogą przekazywać dane osobowe Kupujących poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania danych osobowych Kupującego poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, np. do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że kraje te zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przykładem takiego kraju są Stany Zjednoczone i mechanizm „Tarczy Prywatności”, który polega na certyfikowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych pod kątem tego, czy stosują odpowiednie reguły w zakresie ochrony danych osobowych. Nasi dostawcy usług posiadają odpowiedni certyfikat zgodności.

9. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Każdy z Kupujących, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że

przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Administrator może poddawać bieżącej analizie dane osobowe Użytkowników, w tym, subskrybentów newslettera oraz Klientów w celu określenia przez Administratora preferencji Użytkowników, co posłuży do dokładnego określenia preferencji Użytkowników oraz pozwoli na jak najlepsze dopasowanie treści w Sklepie Internetowym oraz na profilach Administratora w mediach społecznościowych do potencjalnych odbiorców, a także kierowania do Użytkowników zindywidualizowanego przekazu reklamowego oraz wiadomości za pośrednictwem e-mail. Poddawane analizie mogą być ponadto dane takie jak: transakcje dokonywane przez Użytkowników w ramach Sklepu Internetowego, a także ich aktywność w ramach Sklepu Internetowego. Ponadto analizie może być poddawana aktywność Użytkowników korzystających z profili w serwisie Facebook oraz Instagram Administratora, w sposób zautomatyzowany dzięki narzędziom zapewnionym przez firmę Meta. Ww. analizy będą ponadto dokonywane przez dostawców usług, w tym firmę Meta, Shopify oraz Google. Administrator podkreśla, że ww. zautomatyzowane przetwarzanie nie będzie wywoływało wobec Użytkowników żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływała na sytuację, prawa lub wolności Użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec profilowania.

11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator okresowo może aktualizować niniejszą Politykę. Kiedy tak się stanie, zmiany zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego. Jeśli Kupujący nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, powinien zaprzestać korzystania ze Sklepu internetowego.